باتری پاسارگاد کرج

نمایندگی باتری پاسارگاد در کرج

خرید باتری پاسارگارد در کرج

شرکت پاسارگاد صنعت باطری هم اکنون با تکیه بر توان سخت افزاری ، نرم افزاری و نیروهای متخصص خود دارای ظرفیت تولیدی در حدود ۳۵۰.۰۰۰ عدد در سال بوده و توانمندی تولید انواع باطری های  استاندارد خودرویی را داراست

برند های این کارخانه شامل پروتون،شاهین،لیدر،عقاب،هندل،دنیز،باتریکس، تایگون میباشد

ما به عنوان نماینده رسمی کارخانه پاسارگاد باتری در شهر کرج، باتری خودرو شما را به تمام سطح شهر استان البرز کرج به صورت رایگان ارسال خواهیم کرد ..

نمایندگی باتری عقاب در کرج

نمایندگی باتری عقاب در کرج خرید باتری عقاب در کرج باتری عقاب محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر عقاب ، 55 آمپر عقاب ، 60 آمپر عقاب ،70 آمپر عقاب ،90 آمپر عقاب ،150 آمپر عقاب ،و 200 آمپر عقاب عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری باطریکس در کرج

نمایندگی باتری باطریکس در کرج خرید باتری باطریکس در کرج باتری باطریکس محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر باطریکس ، 55 آمپر باطریکس ، 60 آمپر باطریکس ،70 آمپر باطریکس ،90 آمپر باطریکس ،150 آمپر باطریکس ،و 200 آمپر باطریکس عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری شاهین در کرج

نمایندگی باتری شاهین در کرج خرید باتری شاهین در کرج باتری شاهین محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر شاهین ، 55 آمپر شاهین ، 60 آمپر شاهین ،70 آمپر شاهین ،90 آمپر شاهین ،150 آمپر شاهین ،و 200 آمپر شاهین عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری لیدر در کرج

نمایندگی باتری لیدر در کرج خرید باتری لیدر در کرج باتری لیدر محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر لیدر ، 55 آمپر لیدر ، 60 آمپر لیدر ،70 آمپر لیدر ،90 آمپر لیدر ،150 آمپر لیدر ،و 200 آمپر لیدر عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری تایگون در کرج

نمایندگی باتری تایگون در کرج خرید باتری تایگون در کرج باتری تایگون محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر تایگون ، 55 آمپر تایگون ، 60 آمپر تایگون ،70 آمپر تایگون ،90 آمپر تایگون ،150 آمپر تایگون ،و 200 آمپر تایگون عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری سیمرغ در کرج

نمایندگی باتری سیمرغ در کرج خرید باتری سیمرغ در کرج باتری سیمرغ محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر سیمرغ ، 55 آمپر سیمرغ ، 60 آمپر سیمرغ ،70 آمپر سیمرغ ،90 آمپر سیمرغ ،150 آمپر سیمرغ ،و 200 آمپر سیمرغ عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری دنیز در کرج

نمایندگی باتری دنیز در کرج خرید باتری دنیز در کرج باتری دنیز محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر دنیز ، 55 آمپر دنیز ، 60 آمپر دنیز ،70 آمپر دنیز ،90 آمپر دنیز ،150 آمپر دنیز ،و 200 آمپر دنیز عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری هندل در کرج

نمایندگی باتری هندل در کرج خرید باتری هندل در کرج باتری هندل محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر هندل ، 55 آمپر هندل ، 60 آمپر هندل ،70 آمپر هندل ،90 آمپر هندل ،150 آمپر هندل ،و 200 آمپر هندل عرضه میشود اگر قصد خرید …

بیشتر بخوانید »

نمایندگی باتری پروتون در کرج

نمایندگی باتری پروتون در کرج خرید باتری پروتون در کرج      باتری پروتون محصول کارخانه پاسارگاد باتری سمنان میباشد که بسیار یا کیفیت و مقرون به صرفه میباشد این باتری در انواع 50 آمپر پروتون، 55 آمپر پروتون، 60 آمپر پروتون،70 آمپر پروتون،90 آمپر پروتون،150 آمپر پروتون،و 200 آمپر پروتون عرضه میشود اگر قصد خرید باتری پروتون در استان …

بیشتر بخوانید »
مشاوره فروش