اشجع باتری کرج (آکو باتری)

اشجع باتری کرج (آکو باتری)

خرید و قیمت اشجع باتری 

گروه صنعتی اشجع باتری (آکو باتری) در سال 1361 فعالیت خود را بنیان نهاد این شرکت طی سال های 1392 الی 1398 به عنوان بزرگترین توزیع کننده سراسری باتری ایران معرفی گردید.

تولید انواع باتری استارتر در آمپراژها و سایزهای متنوع از 50 تا 200 آمپر ساعت با نام های تجاری تینو و کارپیل و هایپیل

ایـن شـرکت طی سـال هاي فعالیـت خود همواره با شعار “مـا متعهدیم” نسـبت بـه آرمان هـاي کیفی و خدمـاتی خود متعهد بوده و سعی دارد گسـتــره ي خدمـات خود را به کوتاه ترین زمـان و نزدیک تریـن مـکان ارتقـاء دهــد آکو باتـري در راسـتاي تعـالی سـازمانی و اسـتقرار سیسـتم مدیریـت کیفیـت، حفظ محیـط زیست و کاهش آلاینده هـاي زیسـت محیـطی، ایمـنی و بهداشـت کارکنـان مجموعـه، توانسـته است اسـتاندارد و الــزامـات مرتبط با مـوارد ذکرشده را در این مجموعه مستقر نماید،

ما به عنوان نماینده رسمی کارخانه اشجع باتری در شهر کرج، باتری خودرو شما را به تمام سطح شهر استان البرز کرج به صورت رایگان ارسال خواهیم کرد ..

قیمت و خرید باتری هایپیل در کرج

قیمت و خرید باتری هایپیل در کرج نمایندگی باتری هایپیل در استان البرز باطری هایپیل محصول باطری خودرویی تولیدی شرکت آکو باتری (اشجع باتری) می باشد. این شرکت تولید کننده انواع باتری های استارتی مناسب خودروهای سبک، نیمه سبک و سنگین می باشد. باتری های تولیدی این شرکت دارای صفحات کلسیمی اکسپند و از نوع MF (بدون نیاز به نگهداری) …

بیشتر بخوانید »

قیمت و خرید باتری تینو در کرج

قیمت و خرید باتری تینو در کرج نمایندگی باتری تینو در استان البرز باطری تینو محصول باطری خودرویی تولیدی شرکت آکو باتری (اشجع باتری) می باشد. این شرکت تولید کننده انواع باتری های استارتی مناسب خودروهای سبک، نیمه سبک و سنگین می باشد. باتری های تولیدی این شرکت دارای صفحات کلسیمی اکسپند و از نوع MF (بدون نیاز به نگهداری) …

بیشتر بخوانید »

قیمت و خرید باتری کارپیل در کرج

قیمت و خرید باتری کارپیل در کرج نمایندگی باتری کارپیل در استان البرز باطری کارپیل محصول باطری خودرویی تولیدی شرکت آکو باتری (اشجع باتری) می باشد. این شرکت تولید کننده انواع باتری های استارتی مناسب خودروهای سبک، نیمه سبک و سنگین می باشد. باتری های تولیدی این شرکت دارای صفحات کلسیمی اکسپند و از نوع MF (بدون نیاز به نگهداری) …

بیشتر بخوانید »
مشاوره فروش